Home

Biristrand - ei sentral bygd ved Mjøsa

Biristrand er ei bygd plassert sentralt mellom Mjøsbyene. Med 15 km til Lillehammer, 30 til Gjøvik og 45 til Hamar er det et godt utgangspunkt for daglig jobbreise innenfor denne radiusen. Bygda er plassert lengst nord i Gjøvik kommune.

 

Bygda har pr 2017

- tomtefelt med ledige tomter

- egen barneskole (1.-7.trinn)

- nærbutikk

- samfunnshus

- friområde ved Mjøsa

- skitrekk i tilknytning til skolen, drevet på dugnad

- foreningsliv; musikkforening, sanitetsforening, historielag

- gode tur- og skimuligheter

- god bussforbindelse til Lillehammer og Gjøvik

Annen viktig informasjon:

- ungdomsskole i Biri (10 km unna)

- videregående skoler i Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Raufoss

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på e-post her